Psychotherapie, relatietherapie, begeleiding en coaching
voor adolescenten en volwassenen

An Martens


Gedragstherapeut - Klinisch psycholoog

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als klinisch psycholoog
In bezit van een erkenningsnummer (8621111454) bij de Psychologencommissie.
Werkzaam in het Ziekenhuis Oost Limburg (oncologie, intensieve zorgen).
Werkzaam in kader van het Crisis Assistance Program (CAP) waarbij psychologische opvang
en nazorg geboden wordt aan medewerkers van bedrijven die slachtoffer zijn van een ingrijpende gebeurtenis.

Als psycholoog en gedragstherapeut werk ik individueel met jongeren en volwassenen rond
emotionele, fysieke of psychologische problemen: angst, depressie, trauma, rouw, een chronische aandoening...
Waar nodig of gewenst is er oog voor je naasten, die je kunnen helpen en steun geven.
Ook als je last hebt van een psychiatrische problematiek kan je bij mij terecht.
Samen met jou ga ik op zoek naar wat er aan de hand is, hoe dit ontstaan is en hoe je het anders wilt;
we zetten het verleden, het heden en de toekomst op één lijn.
In therapie werken we samen aan inzicht en verandering.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot relatietherapie. Dit is een specifieke vorm van therapie die
zich bekommert om het aanpakken van problemen en spanningen tussen koppels.
Centraal staan de (communicatie) patronen, het gedrag en de emoties van beide partners afzonderlijk
en in verhouding met elkaar.

Charlotte Braekers


Klinisch psycholoog

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als klinisch psycholoog
In bezit van een erkenningsnummer (94211939) bij de Psychologencommissie.
Werkzaam in het Ziekenhuis Oost Limburg (fertiliteit, gynaecologie/materniteit, oncologie).

Het leven brengt heel wat uitdagingen met zich mee die het nodige aanpassingsvermogen vergen.
Grootse veranderingen roepen bij velen onzekerheden en angsten op. Deze kunnen op hun beurt ook
emotionele of psychische problemen in de hand werken.
Graag wil ik je als psycholoog bijstaan in het vinden van je eigen sterkte
om op een veerkrachtige manier om te gaan met deze uitdagingen.

Ik heb mijn expertise vooral opgebouwd binnen de psychologische begeleiding van depressie,
angst, stress, ... voor, tijdens en na de zwangerschap.
Daarnaast kan je bij mij terecht wanneer zwanger worden moeilijk loopt,
en je vragen hebt rond je kinderwens of vruchtbaarheidsproblemen.
Maar ook bied ik hulp bij rouw en het verwerken van een miskraam of doodgeboorte.

Hanne Boutsen


Klinisch psycholoog

Afgestudeerd aan Universiteit Gent als klinisch psychologe.
In bezit van een erkenningsnummer (892113853) bij de Psychologencommissie.
Werkzaam in Herstelverblijf Salvator te Hasselt.

Wanneer je geconfronteerd wordt met gevoelens van ontevredenheid, depressie,
laag zelfbeeld, op persoonlijk of professioneel vlak,
kan ik je als psycholoog hierbij helpen.
De voorbije jaren heb ik een goede expertise opgebouwd in stressklachten en burn-out.
Voorkomen is hier vaak beter dan genezen en ik begeleid je dan ook graag bij het uitwerken van een goede stresshantering.
Heb je toch al last van een burn-out? Dan breng ik je weer op weg met aandacht voor een gezonde en duurzame balans in je leven.

Lien Rosvelds


Klinisch psycholoog

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als klinisch psychologe.
In bezit van een erkenningsnummer (882116330) bij de Psychologencommissie.
Werkzaam als bemiddelaar bij GTB.

Weet je niet meer welke richting je uit wilt? Heb je last van angsten of depressieve gevoelens?
Als psycholoog pak ik samen met jou je emotionele of psychologische problemen aan.
Ik ben gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding. Loop je vast in je job of zoek je een nieuwe uitdaging?
Dan ondersteun ik je in het proces waarbij we samen je loopbaancompetenties gaan ontdekken en ontwikkelen.
Zo kan je je positie op de arbeidsmarkt versterken.

Katrien Martens


Life Coach

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiaat criminologie, gespecialiseerd in welzijnszorg.
Diploma life coach.
Werkzaam als HR-verantwoordelijke van een KMO.

Als coach begeleid ik volwassenen die even vastzitten in hun leven, zonder dat hierbij sprake is van een onderliggend psychisch proleem.
Ik help je weer op weg bij een moeilijke gebeurtenis (overlijden, relatiebreuk, verlies van job), een probleem (ruzie, gebrek aan structuur)
of een vervelend gevoel (verdriet, negativiteit)

Barbara Engelen


Jongerencoach & life coach

Afgestudeerd aan de XIOS Hogeschool Hasselt als Regentes algemene vakken.
Diploma Act-Coach.
Diploma Individueel Coachen & Motiveren.
Werkzaam als leerkracht TSO/BSO-school
Studeert momenteel de BaNaBa 'Zorgverbreding en remediërend leren' aan de UCLL Diepenbeek.

Soms sta je voor een uitdaging die je niet alleen aankan. Voor jongeren kan dit zijn:
pesten, een overlijden, scheiding van de ouders, faalangst, onzekerheid,...
(Jong)Volwassenen ervaren vaak drukte en frustratie in hun persoonlijk of professioneel leven
zonder dat er sprake is van een psychologisch probleem.
Via de principes van ACT reik ik je vaardigheden aan om niet meer opgeslorpt te worden door het negatief,
zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven. Huisbezoeken zijn ook mogelijk.

Praktijk in Neeroeteren:

An Martens (Gedragstherapeut - psycholoog)
+32 (0)499 19 50 50
anmartens@artensa.be
Heerbaan 15, 3680 Neeroeteren

Katrien Martens (Life coach)
+32 (0)476 64 02 88
katrienmartens@artensa.be
Heerbaan 15, 3680 Neeroeteren

Charlotte Braekers (Psycholoog)
+32 (0)470 43 53 07
charlottebraekers@artensa.be
Heerbaan 15, 3680 Neeroeteren

Praktijk in Opitter (Bree):

Hanne Boutsen (Psycholoog)
+32 (0)496 06 34 13
hanneboutsen@artensa.be
Ziepstraat 27, 3690 OpitterPraktijk in Leut (Maasmechelen):

Lien Rosvelds (Psycholoog)
+32 (0)486 49 69 74
lienrosvelds@artensa.be
Geisterweg 51, 3630 Maasmechelen (Leut)

Praktijk in Neeroeteren:

Barbara Engelen (Jongerencoach & life coach)
+32 (0)468 49 07 81
barbaraengelen@artensa.be
Ketelstraat 20, 3680 Neeroeteren

Cliënten worden vaak doorverwezen door de huisarts of andere hulpverleners.
Je kan natuurlijk ook op eigen initiatief contact met ons opnemen.

Je kan bij Artensa terecht voor:

 • Emotionele klachten: stress, angst,...
 • Lichamelijke klachten: slaapproblemen, psychosomatische klachten,...
 • Omgaan met een moeilijk te verwerken gebeurtenis, overlijden of trauma
 • Omgaan met een ziekte, lichamelijke klacht of aandoening
 • Gedragsproblemen
 • Depressie
 • Eetproblemen
 • Burn-out
 • Hulp bij het bereiken van uw doelen
 • Assertiviteitstraining
 • Studeerproblemen
 • ...

Je kan je aanmelden door per email of per telefoon contact op te nemen met iemand van het team.
Klik hier voor de contactgegevens.

Per email: Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer zodat we je kunnen contacteren.
Per telefoon: Er kan helaas niet altijd opgenomen worden, maar vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer zodat we je zo snel mogelijk terug kunnen contacteren.

Weet je niet zeker of je voor jouw hulpvraag beroep moet doen op een gedragstherapeute, psychologe of een coach?
Geen probleem. Neem gerust contact op met één van ons.
Tijdens een eerste gesprek - een intakegesprek - kijken we welke aanpak het beste bij je past en bij wie je terecht kan voor de opvolgingsgesprekken.

Een intakegesprek is een eerste kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden je hulpvragen en verwachtingen in kaart gebracht.
Samen wordt vervolgens gekeken naar de hulpverleningsmogelijkheden binnen Artensa, waarna een mogelijke opvolging van start kan gaan of een geschikte doorverwijzing gekozen wordt.
De duur van een intakegesprek is 50 minuten.

Na het intakegesprek kan er een opvolging binnen Artensa van start gaan. Tijdens de opvolgingsgesprekken wordt je hulpvraag aangepakt.
Het aantal opvolgingsgesprekken en de frequentie ervan wordt bepaald in functie van de begeleiding en de aard van de problematiek.
De duur van een opvolgingsgesprek is 50 minuten.

Er zal een tariefwijziging zijn vanaf januari 2020, verschillend per hulpverhelener.
Bespreek gerust je vragen of bedenkingen met jouw psycholoog of coach.

An Martens

Gedragstherapeut - Klinisch psycholoog
Individuele therapie (sessies van 50 min)
50 euro per sessie (Cliënten opgestart voor januari 2020, prijsstijging in 2021)
60 euro per sessie (Cliënten opgestart vanaf januari 2020)

Relatietherapie
60 euro per sessie (50 min)
100 euro per sessie (90 min)

Hanne Boutsen

Klinisch psycholoog
50 euro per sessie

Lien Rosvelds

Klinisch psycholoog
50 euro per sessie

Charlotte Braekers

Klinisch psycholoog
50 euro per sessie

Katrien Martens

Life Coach
40 euro per sessie

Barbara Engelen

Jongerencoach & life coach
40 euro per sessie
Verplaatsingskosten: 0,50 euro per gereden km

Bepaalde ziekenfondsen komen in bepaalde gevallen mogelijk tussen in de kosten. Contacteer je ziekenfonds voor verdere informatie.

Bij Artensa worden volgende huisregels toegepast:

Het gesprek zelf
Een sessie duurt gemiddeld 50 minuten. Als er nood is aan meer tijd, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, dan is het beter om de frequentie van de gesprekken op te drijven, eerder dan ze te laten uitlopen.

Verwittigen bij afwezigheid
Als je een afspraak niet kan nakomen, gelieve ons daar zo snel mogelijk (uiterlijk 24u op voorhand) van op de hoogte te brengen via mail of telefoon.
(Indien we niet kunnen opnemen, spreek gerust een boodschap in).
Klik hier voor onze contactgegevens.

Betaling
De betaling gebeurt aan het einde van elk gesprek. Klik hier voor de tarieven. Er is geen bankcontact beschikbaar. Indien je een betalingsbewijs, verslag voor de verzekering of factuur wenst, gelieve dit aan het begin van de therapie of coaching aan te geven.
Als je onverwacht een afspraak mist, of indien je niet 24 uur op voorhand de afspraak annuleert, dan zal die sessie voor de helft in rekening gebracht worden. Dit met uitzondering van overmacht of ziekte.

Geheimhouding van uw gegevens / Informatie verstrekken aan anderen
Alles wat je tijdens een sessie vertelt, is vertrouwelijk.
Wel is het mogelijk dat we met vakgenoten van gedachten wisselen bijvoorbeeld in verband met de aanpak van de behandeling. Indien je dit niet wenst, kan je dit aangeven.
Het kan zijn dat anderen informatie over jou opvragen, bijvoorbeeld een bedrijfs- of verzekeringsarts of partner/familie.
Wij zullen alleen gegevens verstrekken aan anderen als je daarvoor gericht toestemming geeft, bij voorkeur schriftelijk.
Dat wil zeggen: je weet welke informatie precies gegeven zal worden en je gaat daarmee akkoord. We spreken van tevoren ook af of eventueel jouw huisarts geïnformeerd mag worden.

Uw dossier
We zijn verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie of coaching.
Je mag jouw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen.
Ook mag je een eigen verklaring aan je dossier toevoegen.
Tenslotte heb je het recht jouw dossier of delen daarvan te laten vernietigen; je moet daarvoor wel een schriftelijk verzoek indienen.
Bovendien zijn we verplicht jouw dossier zorgvuldig te bewaren, tot tien jaar nadat de therapie is afgesloten. Dan moet het dossier vernietigd worden, tenzij je vóór het verstrijken van de bewaartermijn schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat je bezwaar hebt tegen vernietiging.

Afronding
De therapie/coaching wordt in onderling overleg afgerond.
Indien je echter, om welke reden dan ook, voortijdig wenst af te ronden, gelieve dit dan ter sprake te brengen.
Indien je dit wenst, kan er verwezen worden naar een andere therapeut of hulpverleningsdienst.