Psychotherapie, begeleiding en coaching voor adolescenten en volwassenen

An Martens


Gedragstherapeute - Klinisch psychologe

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als klinisch psychologe.
In bezit van een erkenningsnummer (8621111454) bij de Psychologencommissie.
Werkzaam in het Ziekenhuis Oost Limburg (cardiale revalidatie, oncologie, intensieve zorgen).
Werkzaam in kader van het Crisis Assistance Program (CAP) waarbij psychologische opvang en nazorg geboden wordt
aan medewerkers van bedrijven die slachtoffer zijn van een ingrijpende gebeurtenis.

Hanne Boutsen


Klinisch psychologe

Afgestudeerd aan Universiteit Gent als klinisch psychologe.
In bezit van een erkenningsnummer (892113853) bij de Psychologencommissie.
Werkzaam in Herstelverblijf Salvator te Hasselt.

Lien Rosvelds


Klinisch psychologe

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als klinisch psychologe.
In bezit van een erkenningsnummer (882116330) bij de Psychologencommissie.
Werkzaam als bemiddelaar bij GTB.

Katrien Martens


Life Coach

Afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiaat criminologie, gespecialiseerd in welzijnszorg.
Diploma life coach.
Werkzaam als HR-verantwoordelijke van een KMO.

Barbara Engelen


Jongerencoach

Afgestudeerd aan de XIOS Hogeschool Hasselt als Regentes algemene vakken.
Diploma Act-Coach.
Diploma Individueel Coachen & Motiveren.
Werkzaam als leerkracht TSO/BSO-school

Praktijk in Neeroeteren:

An Martens (Gedragstherapeute - psychologe)
+32 (0)499 19 50 50
anmartens@artensa.be
Heerbaan 15, 3680 Neeroeteren

Katrien Martens (Life coach)
+32 (0)476 64 02 88
katrienmartens@artensa.be
Heerbaan 15, 3680 Neeroeteren

Praktijk in Opitter (Bree):

Hanne Boutsen (Psychologe)
+32 (0)496 06 34 13
hanneboutsen@artensa.be
Ziepstraat 27, 3690 Opitter

 
 
 
 Praktijk in Leut (Maasmechelen):

Lien Rosvelds (Psychologe)
+32 (0)486 49 69 74
lienrosvelds@artensa.be
Geisterweg 51, 3630 Maasmechelen (Leut)

Praktijk in Neeroeteren:

Barbara Engelen (Jongerencoach)
+32 (0)468 49 07 81
barbaraengelen@artensa.be
Ketelstraat 20, 3680 Neeroeteren

Cliënten worden vaak doorverwezen door de huisarts of andere hulpverleners.
Je kan natuurlijk ook op eigen initiatief contact met ons opnemen.

Je kan bij Artensa terecht voor:

 • Emotionele klachten: stress, angst,...
 • Lichamelijke klachten: slaapproblemen, psychosomatische klachten,...
 • Omgaan met een moeilijk te verwerken gebeurtenis, overlijden of trauma
 • Omgaan met een ziekte, lichamelijke klacht of aandoening
 • Gedragsproblemen
 • Depressie
 • Eetproblemen
 • Burn-out
 • Hulp bij het bereiken van uw doelen
 • Assertiviteitstraining
 • Studeerproblemen
 • ...

Je kan je aanmelden door per email of per telefoon contact op te nemen met iemand van het team.
Klik hier voor de contactgegevens.

Per email: Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer zodat we je kunnen contacteren.
Per telefoon: Er kan helaas niet altijd opgenomen worden, maar vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer zodat we je zo snel mogelijk terug kunnen contacteren.

Weet je niet zeker of je voor jouw hulpvraag beroep moet doen op een gedragstherapeute, psychologe of een coach?
Geen probleem. Neem gerust contact op met één van ons.
Tijdens een eerste gesprek - een intakegesprek - kijken we welke aanpak het beste bij je past en bij wie je terecht kan voor de opvolgingsgesprekken.

Een intakegesprek is een eerste kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden je hulpvragen en verwachtingen in kaart gebracht.
Samen wordt vervolgens gekeken naar de hulpverleningsmogelijkheden binnen Artensa, waarna een mogelijke opvolging van start kan gaan of een geschikte doorverwijzing gekozen wordt.
De duur van een intakegesprek is 50 minuten.

Na het intakegesprek kan er een opvolging binnen Artensa van start gaan. Tijdens de opvolgingsgesprekken wordt je hulpvraag aangepakt.
Het aantal opvolgingsgesprekken en de frequentie ervan wordt bepaald in functie van de begeleiding en de aard van de problematiek.
De duur van een opvolgingsgesprek is 50 minuten.

An Martens

Gedragstherapeute - Klinisch psychologe
50 euro per gesprek

Hanne Boutsen

Klinisch psychologe
45 euro per gesprek

Lien Rosvelds

Klinisch psychologe
45 euro per gesprek

Katrien Martens

Life Coach
40 euro per gesprek

Barbara Engelen

Jongerencoach
40 euro per gesprek
Verplaatsingskosten: 0,50 euro per gereden km

Bepaalde ziekenfondsen komen in bepaalde gevallen mogelijk tussen in de kosten. Contacteer je ziekenfonds voor verdere informatie.

Bij Artensa worden volgende huisregels toegepast:

Het gesprek zelf
Een sessie duurt gemiddeld 50 minuten. Als er nood is aan meer tijd, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, dan is het beter om de frequentie van de gesprekken op te drijven, eerder dan ze te laten uitlopen.

Verwittigen bij afwezigheid
Als je een afspraak niet kan nakomen, gelieve ons daar zo snel mogelijk (uiterlijk 24u op voorhand) van op de hoogte te brengen via mail of telefoon.
(Indien we niet kunnen opnemen, spreek gerust een boodschap in).
Klik hier voor onze contactgegevens.

Betaling
De betaling gebeurt aan het einde van elk gesprek. Klik hier voor de tarieven. Er is geen bankcontact beschikbaar. Indien je een betalingsbewijs, verslag voor de verzekering of factuur wenst, gelieve dit aan het begin van de therapie of coaching aan te geven.
Als je onverwacht een afspraak mist, of indien je niet 24 uur op voorhand de afspraak annuleert, dan zal die sessie voor de helft in rekening gebracht worden. Dit met uitzondering van overmacht of ziekte.

Geheimhouding van uw gegevens / Informatie verstrekken aan anderen
Alles wat je tijdens een sessie vertelt, is vertrouwelijk.
Wel is het mogelijk dat we met vakgenoten van gedachten wisselen bijvoorbeeld in verband met de aanpak van de behandeling. Indien je dit niet wenst, kan je dit aangeven.
Het kan zijn dat anderen informatie over jou opvragen, bijvoorbeeld een bedrijfs- of verzekeringsarts of partner/familie.
Wij zullen alleen gegevens verstrekken aan anderen als je daarvoor gericht toestemming geeft, bij voorkeur schriftelijk.
Dat wil zeggen: je weet welke informatie precies gegeven zal worden en je gaat daarmee akkoord. We spreken van tevoren ook af of eventueel jouw huisarts geïnformeerd mag worden.

Uw dossier
We zijn verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie of coaching.
Je mag jouw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen.
Ook mag je een eigen verklaring aan je dossier toevoegen.
Tenslotte heb je het recht jouw dossier of delen daarvan te laten vernietigen; je moet daarvoor wel een schriftelijk verzoek indienen.
Bovendien zijn we verplicht jouw dossier zorgvuldig te bewaren, tot tien jaar nadat de therapie is afgesloten. Dan moet het dossier vernietigd worden, tenzij je vóór het verstrijken van de bewaartermijn schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat je bezwaar hebt tegen vernietiging.

Afronding
De therapie/coaching wordt in onderling overleg afgerond.
Indien je echter, om welke reden dan ook, voortijdig wenst af te ronden, gelieve dit dan ter sprake te brengen.
Indien je dit wenst, kan er verwezen worden naar een andere therapeut of hulpverleningsdienst.